(c) 2013 Southern Streeters
Syftet med klubben är att främja subkulturen, hålla en svunnen epok vid liv. Tillgodose en mötesplats för likasinnade där miljön är avslappnad och utan krav där alla kan känna sig välkomna.
Utbyte av kunskap och erfarenhet om gamla klassiska bilar, till gammal som ung och visa omvärlden att vi är mer än bara ett ölstinnat pack