(c) 2013 Southern Streeters
 
Klubben består för närvarande av 16 medlemmar där 15 stycken är fullvärdiga och en är s.k "äsping".

Vi genomför 5 storfester per år där de två största arrangemangen är Vårfesten och Halloweenfesten. De övriga festerna består av Årsfesten, Sensommarfesten och Snöröj.

Åldern i klubben är från 20 år till 67 år, vilket ger oss en bredd i erfarenhet och nytänkande.

Varje medlem är tilldelat ett s.k vaktlag där vi håller klubben öppen för allmänheten tre dagar i veckan och detta har man var sjätte vecka.