Bilfestivaler

Sommaren är bilfestivalernas säsong. Dessa festivaler ger plats för bilar i alla dess former. Festivalerna är också en plats för människor att träffas och beundra varandras bilar.