Bilars inverkan på våra liv

Innan bilen kom använde människan häst och vagn eller gick. När bilen kom, förändrades livet för många människor. Man kunde resa längre sträckor än vad man tidigare gjort. Det var däremot inte alla som hade råd med en bil, många var fattiga och bilen var dyr.