Älskade 60-tal

60-talet är känt för många saker, inte minst för att det var ett stort årtionde för bilintresset. Under 60-talet så såldes det över två miljoner bilar i Sverige och bilismen tog fart både i USA och Europa. Det skedde stora förändringar och en av dem var att amerikanska v8-motorer i olika storleksklasser kom ut på marknaden. De större motorerna kallas för bigblock och de mindre för smallblock. Det är avståndet mellan centrum på cylindrarna på varje cylinderbank som avgör om det är en bigblock-motor eller en smallblock-motor. Bigblock-motorerna monterades i fullstora bilar och även i medelstora bilar som kom att kallas muskelbilar och de kunde då få muskelbilarna upp till 500 hästkrafter. Till skillnad från snabba europeiska bilar, som ungdomar inte hade råd med, så kostade inte muskelbilarna lika mycket vilket snabbt gjorde dem till en favorit.

Många nya lagar kom när bilismen ökade, så det blev obligatorisk bilprovning 1965, och två år senare, 3 september 1967, blev det högertrafik. Den 4 september hade de därför tillfälligt sänkt hastighetsbegränsningen på vägarna. Högertrafikomläggningen innebar stora kostnader för busstrafiken och spårvagnstrafiken och i Stockholms innerstad så uteblev spårvagnstrafiken helt efter det. I Helsingborg ersattes all spårvagnstrafik med busslinjer. I samband med omläggningen till högertrafik så upphörde även fri fart på svenska landsbygdsvägar. Eftersom det blev fler fordon på vägarna så ökade antalet dödsolyckor med ett par hundra varje år och 1968 kom lagen om minsta mönterdjup på däcken och 1969 kom lagen på bilbälte i framsätet. Även bestämmelser som förbud att köra över heldragen mittlinje kom och förbud för fotgängare att gå mot rött.

Tidigare hette Audi istället DKW men de tog bort DKW 1965 då det förknippades för mycket med små bilar med tvåtaktsmotorer, vilket var otidsenligt vid den tiden och de beslutade sig om att utveckla en fyrtaktsmotor. Vidare såldes Volvo Amazon med stor succé, var en stor framgång på exportmarknaden och var den första svenska bilen som gick att få högerstyrd. Under hela 60-talet fortsatte de utveckla Amazon med nya motorer, tvåkretsbromsar kom till, servobroms, Volvostol och effektökning för att sen producera den sista bilen 1970.

Förutom Volvo, som 1964 blev Sveriges största företag i samband med att den miljonte bilen lämnade koncernen så drogs svenskarna till de amerikanska bilarna. Där fanns muskelbilarna. En av de första bilarna som kom att kallas muskelbil var Ford Mustang och lanseringen av den anses vara den mest lyckade i bilindustrins historia, så Chevrolet var inte sen att kopiera konceptet. Det var riktiga guldår för Chevrolet, Ford och Oldsmobile. Då det inte fanns lika många riktlinjer att följa som i dagens bilbyggande angående miljö och säkerhet så kunde de ta ut svängarna ordentligt när nya bilar kom ut på marknaden.

Vi kan konstatera att det var ett bra årtionde för de bilintresserade, då 1963 års literpris på bensin låg på 75 öre, vilket enligt SCB:s prisomräknare idag skulle motsvara 7 kronor och 98 öre. Skillnaden mellan att köpa en ny bil och en begagnad bil var liten, vilket hjälpte till att göra så att bilförsäljningen ökade och inbytesbilar ökade i antal.