60-talet med kärlek

1960-talet var ett bra decennium för bilar, inte minst för amerikanska bilar. Några av de finaste bilarna kommer från just 60-talet. Under denna tid fanns även hippiekulturen, där människor kämpade för kärlek och var emot krig och våld.